Przetargi


8.11.2031 r.: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: WPOW/4/2013
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Nazwa zadania:
„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna”
w Krzydlinie Małej”.

więcej »


30.10.2013 r.: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer ogłoszenia: 442580 - 2013
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Nazwa zadania:
„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Wiosna”
w Krzydlinie Małej”.

więcej »


31.08.2011 r.: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer ogłoszenia: 266678 - 2011
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Nazwa zadania:
„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Wiosna”
w Krzydlinie Małej”.

więcej »


30.12.2009 r.: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: WPOW/2/2009-4
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Nazwa zadania:
„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Wiosna”
w Krzydlinie Małej”.

więcej »


29.12.2009 r.: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: WPOW/2/2009-4
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Nazwa zadania:
„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Wiosna”
w Krzydlinie Małej”.

więcej »


16.12.2009 r.: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: WPOW/2/2009-4
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Nazwa zadania:
„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Wiosna”
w Krzydlinie Małej”.

więcej »
Zobacz także: www.dzieci-wiosna.pl

strona główna