Kontakt z nami

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Wiosna”

Krzydlina Mała 70
56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
tel./fax 071/389-01-22
e-mail: wpow@o2.pl
e-mail: dom@dzieci-wiosna.pl
web: wpow.wiosna.archidiecezja.wroc.pl
www.dzieci-wiosna.pl


Zobacz także: www.dzieci-wiosna.pl

strona główna