O naszej Placówce

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Wiosna” w Krzydlinie Małej (WPOW) służy pomocą dzieciom, znajdującym się w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionym czasowo lub trwale opieki rodziny własnej.

Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz odpowiednie warunki rozwoju.

Placówkę prowadzi Zgromadzenie Sióstr szkolnych de Notre Dame. Działa we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

W ramach WPOW - »»wyciąg z regulaminu WPOW (PDF)«« - działają:


Placówka Socjalizacyjna (PS)

Zadaniem Placówki Socjalizacyjnej (PS), jest opieka zdrowotna i wychowawcza nad dzieckiem przebywającym w Placówce oraz troska o prawidłowy rozwój jego osobowości.

Placówka wypełniając zadania, o których mowa powyżej, podejmuje jednocześnie wysiłki o podtrzymywanie więzi z rodzicami, matką lub ojcem dziecka, aby w odpowiednim czasie umożliwić dziecku powrót do warunków rodziny naturalnej.

Placówka podejmuje starania ustalone prawem o wyszukanie rodziny adopcyjnej lub rodziny zastępczej dziecka, jeśli nie ma możliwości kontaktów z jego rodziną naturalną.Placówka Interwencyjna (PI)

Celem nadrzędnym Placówki Interwencyjnej (PI) jest ochrona najmłodszych dzieci przed sieroctwem społecznym - dłuższym pobytem w domach małego dziecka oraz zapewnienie im jak najszybszego powrotu do rodziny naturalnej lub zastępczego środowiska rodzinnego.

Pobyt dziecka w PI nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące, w wyjątkowych sytuacjach do 6 miesięcy.

Zadania PI to:

  • zapewnienie dzieciom doraźnej całodobowej opieki,
  • umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami w celu utrzymania więzi z rodziną,
  • podejmowanie starań o powrót dziecka do rodziny naturalnej,
  • prowadzenie regulacji sytuacji prawnej dziecka w przypadku porzucenia lub przekazania dziecka przez matkę do adopcji z jednoczesnym przygotowaniem rodziny adopcyjnej lub zastępczej, aby dziecko jak najszybciej znalazło się w rodzinie.
Pobierz Adobe Acrobat Reader
Jeżeli nie posiadasz programu Acrobat Reader, kliknij w ikonkę obok.

Zobacz także: www.dzieci-wiosna.pl

strona główna