Wybrana strona nie istnieje."; include("footer.php"); ?>