Historia Ośrodka

Od 1943 r. Siostry de Notre Dame prowadziły w Krzydlinie Małej Dom Dziecka. W czasie wojny w Placówce przebywały dzieci najczęściej samotnych matek, które były na tych terenach na robotach przymusowych. Dom Dziecka finansowany był przez „Caritas” kościelny.

Po zakończeniu wojny w Placówce nadal przebywały dzieci różnych narodowości - przeważnie sieroty. Ze względu na wzrastającą ich liczbę, przekazywano je do innych domów dziecka. Siostry pracowały w bardzo trudnych warunkach, dzieci było ponad sześćdziesięcioro w wieku od dwóch tygodni do czterech lat. Nadzór i finansowanie Placówki sprawowała Opieka Społeczna a Placówką od początku kierowała S.M. Ryszarda Małgorzata Komander.

W drugim półroczu 1950 r. Placówka otrzymała oficjalną nazwę: „Dom Małych Dzieci”. Kierownictwo nadrzędne przejęło Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Zdrowia, Oddział Opieki nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu. Bezpośrednie kierownictwo Placówki pozostało w ręku Sióstr de Notre Dame.

Od 1994 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania przejęło nadzór nad placówką, która od tego czasu funkcjonowała pod nazwą Dom Dziecka „Wiosna” oraz wpisano ją do ewidencji placówek niepublicznych. W tym czasie do placówki przyjmowano dzieci w wieku od 1 r.ż. do 10 lat.

W czerwcu 2000 roku rozszerzono przedział wiekowy dzieci do 12 lat.

W dniu 12.03.2003 r. w wyniku przekształcenia Domu Dziecka „Wiosna” powstała Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Wiosna” w skład, której wchodzi: Placówka Interwencyjna (PI) oraz Placówka Socjalizacyjna (PS).


Zobacz także: www.dzieci-wiosna.pl

strona główna